Tom Hiddleston

Loki
8.2

Loki

Jun. 09, 2021
Thor
7.0

Thor

Apr. 21, 2011